GỖ GHÉP CAO SU

GỖ GHÉP CAO SU

  • GỖ GHÉP CAO SU

  • Ngày đăng: 09-03-2017
  • Lượt xem: 1014

+ Kích thước 1m2 x 2m4

+ Kích thước 1m x 2m

+ Độ dày từ 8li – 25li

+ Nhận đặt hàng theo quy cách tiêu chuẩn xuất khẩu

+ Kích thước 1m2 x 2m4

+ Kích thước 1m x 2m

+ Độ dày từ 8li – 25li

+ Nhận đặt hàng theo quy cách tiêu chuẩn xuất khẩu