MDF PHỦ VENEER CĂM XE

MDF PHỦ VENEER CĂM XE

  • MDF PHỦ VENEER CĂM XE

  • Ngày đăng: 11-03-2017
  • Lượt xem: 1539

MDF PHỦ VENEER  CĂM XE :

+ Kích thước : 1m22 x 2m44

+ Độ dày : từ 2Li5  đến  25 Li

+ Ván MDF và MDF HMR ( chống ẩm ) có Phủ 1 mặt  và  phủ 2 mặt 

MDF PHỦ VENEER  CĂM XE :

+ Kích thước : 1m22 x 2m44

+ Độ dày : từ 2Li5  đến  25 Li

+ Ván MDF và MDF HMR ( chống ẩm ) có Phủ 1 mặt  và  phủ 2 mặt