MDF PHỦ VENEER SỒI ( OAK )

MDF PHỦ VENEER SỒI ( OAK )

  • MDF PHỦ VENEER SỒI ( OAK )

  • Ngày đăng: 11-03-2017
  • Lượt xem: 2363

MDF PHỦ VENEER SỒI TRẮNG ( OAK ) :

+ Kích thước : 1m22 x 2m44

+ Độ dày : từ 2Li5  đến  25 Li

+ Ván MDF và MDF HMR ( chống ẩm ) có Phủ 1 mặt  và  phủ 2 mặt 

MDF PHỦ VENEER SỒI TRẮNG ( OAK ) :

+ Kích thước : 1m22 x 2m44

+ Độ dày : từ 2Li5  đến  25 Li

+ Ván MDF và MDF HMR ( chống ẩm ) có Phủ 1 mặt  và  phủ 2 mặt