gỗ khang gia , gkg.vn

gỗ khang gia , gkg.vn

  • Ván MDF 2Li5

  • Ngày đăng: 08-12-2016
  • Lượt xem: 1787
  • Với Kích thước 1m22 x 2m44 , Ván dùng làm Bảng Treo Lịch Bloc với đủ loại kích thước cho các loại Bộ Lịch khác nhau

Với Kích thước 1m22 x 2m44 , Ván dùng làm Lịch Bloc với đủ loại kích thước cho các loại Bộ Lịch khác nhau như:

1. LỊCH BLOC SIÊU CỰC ĐẠI 30 X 40CM 
Kích thước của bộ lịch và các thành phần:

- Kich thước tổng của bộ lịch: 40 x 78cm.
- Kich thước của bloc: 30 x 40cm.
- Kich thước của bảng treo: 35 x 40

2. LỊCH BLOC CỰC ĐẠI 25 X 35CM 
Kích thước của bộ lịch và các thành phần
- Kich thước tổng của bộ lịch: 35 x 65cm.
- Kich thước của bloc: 25 x 35cm
- Kich thước của bảng treo: 35 x 40

3. LỊCH BLOC SIÊU ĐẠI 20 X 30CM 
Kích thước của bộ lịch và các thành phần
- Kich thước tổng của bộ lịch: 42 x 60cm.
- Kich thước của bloc: 20 x 30cm
- Kich thước của bảng treo: 24 x 32cm

 

Với Kích thước 1m22 x 2m44 , Ván dùng làm Lịch Bloc với đủ loại kích thước cho các loại Bộ Lịch khác nhau như:

1. LỊCH BLOC SIÊU CỰC ĐẠI 30 X 40CM 
Kích thước của bộ lịch và các thành phần:

- Kich thước tổng của bộ lịch: 40 x 78cm.
- Kich thước của bloc: 30 x 40cm.
- Kich thước của bảng treo: 35 x 40

2. LỊCH BLOC CỰC ĐẠI 25 X 35CM 
Kích thước của bộ lịch và các thành phần
- Kich thước tổng của bộ lịch: 35 x 65cm.
- Kich thước của bloc: 25 x 35cm
- Kich thước của bảng treo: 35 x 40

3. LỊCH BLOC SIÊU ĐẠI 20 X 30CM 
Kích thước của bộ lịch và các thành phần
- Kich thước tổng của bộ lịch: 42 x 60cm.
- Kich thước của bloc: 20 x 30cm
- Kich thước của bảng treo: 24 x 32cm

 

Nội dung đang cập nhật...