GỖ GHÉP PHỦ VENEER SỒI ( OAK )

GỖ GHÉP PHỦ VENEER SỒI ( OAK )

  • GỖ GHÉP PHỦ VENEER SỒI ( OAK )

  • Ngày đăng: 11-03-2017
  • Lượt xem: 3914

GỖ GHÉP PHỦ VENEER SỒI TRẮNG ( OAK ) :

+ Kích thước : 1m2 x 2m4 

+ Độ dày : 10Li , 12Li , 15Li , 17Li, 18Li , 25 Li

+ Gỗ ghép : Cao su, Tràm, Thông, X.Mộc,Tạp ....  Phủ 1 mặt  và  phủ 2 mặt 

GỖ GHÉP PHỦ VENEER SỒI TRẮNG ( OAK ) :

+ Kích thước : 1m2 x 2m4 

+ Độ dày : 10Li , 12Li , 15Li , 17Li, 18Li , 25 Li

+ Gỗ ghép : Cao su, Tràm, Thông, X.Mộc,Tạp ....  Phủ 1 mặt  và  phủ 2 mặt