GỖ GHÉP CAO SU

GỖ GHÉP CAO SU

  • GỖ GHÉP CAO SU

  • Ngày đăng: 09-03-2017
  • Lượt xem: 1348

Gỗ ghép cao su được tạo thành từ các thanh gỗ cao su tự nhiên ghép lại với nhau nên còn gọi là ván cao su ghép thanh. Gỗ cao su được khai thác mang về nhà máy qua các công đoạn cắt xẻ sấy ép keo chà nhám để hoàn thiện tấm gỗ cao su ghép theo các tiêu chuẩn bề mặt A, B hoặc C.
Gỗ ghép cao su thường sử dụng keo UF (Ure Fomaldehyde) hoặc PF (Phenol Formaldehyde) để liên kết cá thanh gỗ với nhau. Hiện nay trên thị trường phổ biến nhất là  :

+ Kích thước 1m2 x 2m4

+ Kích thước 1m x 2m

 độ dày của Gỗ ghép Cao su từ 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 17mm, 18mm, 24mm, 25mm


Gỗ ghép cao su được tạo thành từ các thanh gỗ cao su tự nhiên ghép lại với nhau nên còn gọi là ván cao su ghép thanh. Gỗ cao su được khai thác mang về nhà máy qua các công đoạn cắt xẻ sấy ép keo chà nhám để hoàn thiện tấm gỗ cao su ghép theo các tiêu chuẩn bề mặt A, B hoặc C.
Gỗ ghép cao su thường sử dụng keo UF (Ure Fomaldehyde) hoặc PF (Phenol Formaldehyde) để liên kết cá thanh gỗ với nhau. Hiện nay trên thị trường phổ biến nhất là  :

+ Kích thước 1m2 x 2m4

+ Kích thước 1m x 2m

 độ dày của Gỗ ghép Cao su từ 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 17mm, 18mm, 24mm, 25mm