KEO HẠT JOWAT

KEO HẠT JOWAT

  • KEO HẠT JOWAT

  • Ngày đăng: 26-05-2022
  • Lượt xem: 47
  • Keo hạt Jowat nhiệt độ thấp ( từ 160 - 180 ) và nhiệt độ cao ( từ 180 - 210 )

Nội dung đang cập nhật...